ശ്രി ഗുരുഭ്യോ നമ : Brave and congratulations. ഈ വൻ സംരംഭത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ മഹാരഥൻമാർക്കും !!! I do not have hard copies of Kunjikkuttan Tampuran’s Maharabharata. I have not yet seen a Malayalam translation of Garudapurana which is free from copyright. ഒരു പേജെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നതെങ്ങനെ…. രാമായണം വായിക്കുമ്പോള്‍ കേള്‍ക്കുന്നതിനായി ഹനുമാന്‍സ്വാമിയുടെ സാന്നിദ്ധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ധ്യാ വന്ദനം മുടങ്ങാതിരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സന്ധ്യക്ക് കുറച്ചു സമയം രാമായണം വായന നിറുത്തി വയ്ക്കണമെന്നും കേട്ടിരിക്കുന്നു. Has anyone downloaded the ebook for Unnunilisandesam and can share? In vedas category there are 5 books listed, but only two vedas are available. Site is much appreciated. I was searching for ‘Manusmruti’, do we have its malayalam version here, if so please let me know. ലോകസാഹിത്യത്തിന് ഭാരതം നല്കിയ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സംഭാവനകളിലൊന്നാണ്. Looking forward to your reply to discuss this matter at the earliest. I have not come across Srimad Bhagavatam anywhere on the internet. With Thanks We have before us the model of Tamil Nadu government, who nationalised more than 2000 books of reputed authors – http://www.tamilvu.org/library/nationalized/html/index.htm. Dear Sir, സാമൂഹ്യപരിഷ്കര്‍ത്താവ്‌ എന്ന നിലയില്‍ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വളരെ ഉയര്‍ന്ന നിലയില്‍ പ്രതിഷ്‌ഠിതനാണ്‌. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, വൈരാഗ്യം എന്ന പദത്തിന് “രാഗം ഇല്ലായ്മ അഥവാ ആസക്തിയില്ലായ്മ” എന്നാണ് അര്‍ത്ഥം. can anyone add sama veda and yajur veda also. സൂത്രപിടകത്തിലെ ഖുദ്ദകനികായത്തിലുള്‍പ്പെട്ട ധര്‍മ്മപദത്തില്‍ 26 അദ്ധ്യായങ്ങളിലായി 423 ഗാഥകള്‍ (ശ്ലോകങ്ങള്‍) ആണ് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടേണ്ടു എന്നറിയാതെ പരിഭ്രമിച്ചു ഉഴലുന്ന പ്രക്ഷീണ ബുദ്ധികള്‍ക്കു വെളിച്ചവും ധൈര്യവും വീര്യവും നല്കുന്ന ഈ സൂക്തങ്ങള്‍ നിത്യപാരായണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രചോദന ഗ്രന്ഥമായിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആശാവഹമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. 5. വീണ്ടും ഉപദേശരൂപേണ ചേര്‍ക്കപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങളും ചേര്‍ന്നതാണ് ഭജ ഗോവിന്ദം. Please provide HariNamaKeerthanam with meaning.. Harinama Keerthanam is available at https://archive.org/details/HarinamaKeerthanamVyakhyanamMalayalam. എന്താണ് യഥാര്‍ഥ സുഖം? വടക്കോട്ടു‌ തിരിഞ്ഞിരുന്നേ വായിക്കാവൂ എന്നും ഇവിടെ ചിട്ടയുണ്ടായിരുന്നു. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. https://archive.org/details/UnnuneeliSandhesham/page/n3. I have gone through the converted pages of some of the books. (ഞാന്‍ ആരാണ്?) There is an option to change the script to Malayalam, at the top right hand side, within a button named ‘select script’. can Sri Kunhukuttan Thamburan’s Mahabhartham translation be not digitalised? mahabharatham malyalam udan upload chaiumo? അവയിലേതെങ്കിലും ഇന്ന് ലഭ്യമാണോ എന്നും സംശയമാണ്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ഭാരതീയര്‍ക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ പൂജ്യവുമായ ശ്രീ വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിനു പുറമേ ശ്രീകൃഷ്ണസഹസ്രനാമം, രാധാകൃഷ്ണസഹസ്രനാമം, ബാലകൃഷ്ണസഹസ്രനാമം എന്നിങ്ങനെ ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹസ്രനാമങ്ങള്‍ നിരവധിയുണ്ട്. thank u so much, happy deepaavaly. ദയവായി മറുപടി തരിക. ഭഗവാന്‍ ശ്രീകൃഷ്ണനാകട്ടെ ഗീതയില്‍ പലയിടത്തും, ഭാഗവതത്തില്‍ ഉദ്ധവോപദേശത്തിലും യോഗസാധനയുടെ മഹത്ത്വം എടുത്തുപറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി. എഴുത്തച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള വസ്തുനിഷ്ഠമായ ജീവചരിത്രഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ വളരെ വിരളമായാണ് രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഒരു ജീവന്‍ ചെയ്യുന്ന ശുഭാശുഭങ്ങളായ കര്‍മ്മങ്ങളുടെ ഫലമനുസരിച്ച് ആ ജീവന്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും വിവിധ യോനികളില്‍ ജനിക്കുന്നുവെന്നും അനേകം ജന്മങ്ങള്‍ക്കുശേഷം സ്വപ്രയത്നത്തിന്റെയും ഈശ്വരകൃപയുടെയും ഫലമായി കര്‍മ്മബന്ധത്തില്‍ നിന്നു മുക്തനായിത്തീരുന്നു എന്നുമാണ് കര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം അനുശാസിക്കുന്നത്. ഈ സംരംഭത്തിന് സഹായ സഹകരണങ്ങള്‍ നല്കിയ എല്ലാ ഉദാരമനസ്‌കരോടും, ഐതിഹ്യമാല ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ടീമിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളോടുമുള്ള ഹൃദയംഗമമായ നന്ദി ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – അഞ്ചാം ഭാഗം, ഐതിഹ്യമാലയുടെ അഞ്ചാം ഭാഗം ഇ-ബുക്ക് ഇന്ന് വായനക്കാരുടെ മുന്നില്‍ സസന്തോഷം അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ശങ്കരാചാര്യരുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന 14 ശിഷ്യന്മാരും ഓരോ ശ്ലോകങ്ങള്‍ വീതം ചേര്‍ത്തു. “കസ്യ സുഖം ന കരോതി വിരാഗഃ” (വൈരാഗ്യം ആര്‍ക്കാണ് സുഖം നല്കാത്തത്?) അതിനുശേഷം മാത്രമേ ഡിജിറ്റൈസേഷ‍ന്‍ സാധിക്കൂ. ഈ ബ്ലോഗിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനാർഹരാണ്‌. മാംസഭക്ഷണത്തെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ സാധാരണയായി പറയാറുള്ള ചില വാദങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃതി ആരംഭിക്കുന്നതുതന്നെ. Satarudiryam (rudraprasnam) link – https://sanskritdocuments.org/doc_shiva/rudram.html 1. ഒരു പുസ്തകം കോപ്പിറൈറ്റ് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണെങ്കില്‍ മാത്രമേ അത് സ്കാന്‍ ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ പാടുള്ളൂ. Sreejith, Please visit the following site for Mahabharatam. ഈ ഉദ്യമത്തിന് ശതകോടി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി തുടങ്ങട്ടെ, ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ക്കു ശേഷം കേരളം കണ്ട ഒരസാമാന്യ ആധ്യാത്മിക പ്രതിഭാസമായ ശ്രീമത് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ അദ്വൈതദര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളഭാഷയില്‍ രചിച്ച ഒരു പ്രകരണഗ്രന്ഥമാണ് അദ്വൈതചിന്താപദ്ധതി. ചതുര്‍വേദങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക്‌ പരിഭാഷ നടത്തി ഇ-ബുക്ക്‌ ആക്കി മാറ്റുവാന്‍ സാധിക്കുമോ? പ്രത്യേകിച്ചും അതിലെ ചില വരികള്‍ എന്റെ ഹൃദയസ്പന്ദങ്ങളില്‍ പോലും താളാത്മകമായി ലയിച്ചുചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഈ സംരഭത്തിനു ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. I do not want to repeat it here. ലളിതവും സുന്ദരവുമായ മലയാളത്തില്‍ രചിച്ചപ്പെട്ട ഈ കൃതിയില്‍ തമിഴ്-സംസ്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്. i see a book name mahabhatham on books.google.com also available om indulekha.com.pls upload mahabhatham complete story book in malayalam. ഹരി വംശം എവിടെ വാങ്ങാന്‍ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ? ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. As you may be aware, Mahabharata has nearly 100000 slokas. അജ്ഞാനത്തിലും അന്ധവിശാസത്തിലും ആഴ്ന്നു കിടന്ന ഭാരതീയരെ വേദങ്ങളിലെ വിജ്ഞാനം പകര്‍ന്നുകൊടുത്ത് സത്യത്തിന്റെ പാതയിലൂടെ നയിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ദയാനന്ദസരസ്വതി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചന നിര്‍വ്വഹിച്ചത്. Namasthe, യഥാര്‍ഥഭക്തി എന്താണ്? ഹരിനാമകീർത്തനം ഇ ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? ജൂതമതം, ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാംമതം എന്നിവയെപ്പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തില്‍ നിര്‍വ്വചിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഹിന്ദുമതം അഥവാ സനാതന ധര്‍മ്മം. ബി.സി.ഇ. പി. It is about Malayalam Mahabharata. അവിടെ ചെയ്യാന്‍ സാദ്ധ്യതയില്ലാത്ത ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ലക്ഷ്യം. It is possible to convert this text into Malayalam using 2 online programmes. രാമായണം മലയാളം ബുക്ക്സ് കിട്ടുമോ ? ജി. R. Balakrishnan and Leela Devi. malayalathil vayikkanamennagrahicha kure pusthakangal nalkiyathinu nanni thanku very much, Kindly please send me the link to “Parayipetta Pantheerukulam” book if available, Sujith, You will find ‘Parayipetta Panthirukulam’ in Aitihyamala part 1. അതോടെ മലയാളികളായ നിരവധിയാളുകള്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണവിവേകാനന്ദന്മാരുടെ ആരാധകരും ഭക്തരുമായെങ്കിലും കേരളത്തില്‍ ശ്രീരാമകൃഷ്ണപ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ടത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണദേവന്റെ ഒരു സന്ന്യാസിശിഷ്യനായിരുന്ന ശ്രീ നിര്‍മ്മലാനന്ദസ്വാമികളാണ്. any body can tell me plse where i can get vikramadiya kathakal full story, I have not come across ebook of “Vikramaditya Kathakal” in Malayalam on the internet. if not is it possible to get one? My name is Kuruvilla Chacko, and I need some urgent info regarding the free ebooks available on this site. നാരായണഭട്ടതിരി ഗുരുവായൂരില്‍ 100 ദിവസം ഭജനമിരുന്നുവെന്നും, എന്നും നാരായണീയത്തിലെ ഒരു ദശകം വീതം രചിച്ച് ഗുരുവായൂരപ്പനു സമര്‍പ്പിച്ചുവെന്നും നൂറാം നാള്‍ “ആയുരാരോഗ്യസൗഖ്യം” എന്നവസാനിക്കുന്ന ദശകം എഴുതി സമര്‍പ്പിച്ചതോടെ അദ്ദേഹത്തെ ബാധിച്ചിരുന്ന വാതരോഗം, വാതാലയേശന്റെ കൃപയാല്‍ നിശ്ശേഷം ശമിച്ചുവെന്നുമാണ് കഥ. one of the most valuable asset of Hindus, especially devotees. ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യത്തെ 103 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ആറു ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. Keep going…, Sirs, സുഹൃത്തുക്കളിൽ ആരെയെങ്കിലും കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടി നന്നായിരുന്നു …, I could find one book translated by Pandit Karrupan. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത – മലയാളപരിഭാഷ – കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്‍, കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാ‍ന്റെ ഗീതാപരിഭാഷ: മലയാളഭാഷാസാഹിത്യത്തിന് അമൂല്യസംഭാവനകള്‍ നല്കിയ ഒരു മഹാകവിയാണ് കേരളവ്യാസന്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാ‍ന്‍. Thanks is not enough for this venture. sivanar, Pranam, ഭാഗവതത്തിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അമൃതവാണികളായ ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണീ കൃതി. Kambi Kathakal newkambikadha kambikathakal kambikuttan novel aunty. അതില്‍ അന്തര്‍ഹിതമായിരിക്കുന്ന ജീവിതവിമര്‍ശനം ഇന്നത്തെ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിലും പ്രതിധ്വനിക്കാന്‍ പോന്നവയാണ്. (കുഞ്ഞന്‍ മേനോന്‍), ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അന്വയക്രമപരിഭാഷാസഹിതം (12 വാല്യങ്ങള്‍) – വിദ്വാന്‍ സി.ജി. Very Good Job. …………….. “ഞാന്‍ ആരാണ്” എന്ന ആത്മവിചാരമാണ് എല്ലാത്തരം ദുഃഖനിവൃത്തിക്കും പരമാനന്ദപ്രാപ്തിക്കുമുള്ള പ്രധാനഉപായം എന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് ജനങ്ങളിലേക്ക് സൗജന്യമായി അത് എത്തിക്കാനും കാണിക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തി തികച്ചും പ്രശംസഹനീയമാണ് . | Page 34 of 34 ഒരുദിവസ്സം കൊണ്ട് രാമായണം മുഴുവന്‍ വായിച്ചു തീര്‍ക്കുമ്പോള്‍ സന്ധ്യക്ക്‌ കുറച്ചു സമയം രാമായണം വായന നിറുത്തി വയ്ക്കാരുള്ളതായും ഓര്‍ക്കുന്നു. The Thunchathezhuthachan e-book ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. malayalam kambi kathakal pdf free . Hi അതിലേക്കുള്ള പ്രവേശനദ്വാരങ്ങള്‍ മാത്രമയിട്ടേ ഈ സുക്തങ്ങ‍ള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടൂള്ളൂ. അറിയാവുന്ന ആരെ യെങ്കിലും കൊണ്ട് എഴുതിച്ചാൽ കോപ്പിറൈറ്റ് എന്ന പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവില്ല. Please read my reply to first comment on this page. It is protected by copyright laws. മതഗ്രന്ഥങ്ങളാണെങ്കില്‍ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താനാവാത്ത അത്രയുമധികമുണ്ട്.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – ആറാം ഭാഗം, ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യത്തെ 90 അദ്ധ്യായങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന അഞ്ചു ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. one of the most valuable asset of Hindus, especially devotees. Thrissur, Kerala, India. Did not find the text in malayalam, only you tube video with the renedition of the same. തിരുക്കുറളിനെ അരം, പൊരുള്‍ , ഇന്‍പം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ശതരുദ്രീയം ഉപനിഷത്പ്രതിപാദ്യമായ ആത്മജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ച് ഈ ലോകത്തില്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ മോക്ഷസുഖമനുഭവിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്ന പല ഗീതകളുമുണ്ട്. പതഞ്ജലിമഹര്‍ഷിയാല്‍ വിരചിതമായ യോഗസൂത്രങ്ങളാണ് യോഗശാസ്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാമാണ്യമുള്ള ഗ്രന്ഥം. ……………..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. ഇംഗീഷ് ആയാലും മതി, DC Books has published Complete Mahabharata translation by Vidvan K Prakasam in 3 volumes. CHETTANMARE MAHABHARATHAM STORY IPPOL MATHRUBHUMIYUDE SITIL KITTUNNUNDU ഇന്ദിരക്കുട്ടിയമ്മ AANU EZHUTHUNNATHU. ee blogil nalkiyirikkunna ella e booksum kollam…….mahabharatham idan pattumoo. പാര്‍ഥോ വത്സഃ സുധീര്‍ഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. Bindu kambi stories pdf download, Bindu malayalam stories online , Bindu malayalam story read online, Bindu latest malayalam stories, Bindu newly addedd malayalam hot stories, Bindu kerala kambi story full , Bindu 1000 kambi stories, Bindu kambi kathakal, Bindu kambi kathakal free download Artikel Terkait. മലയാളത്തിലും ഈ സ്തോത്രത്തിന് അനവധി ഗദ്യ, പദ്യപരിഭാഷകളും, വ്യാഖ്യാനങ്ങളും നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അവയ്ക്കെല്ലാം പകര്‍പ്പവകാശമുള്ളതിനാല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കാന്‍ അസാദ്ധ്യമായതുകൊണ്ടാണ് വിവര്‍ത്തകന്‍ ലളിതമായ ഈ ഗദ്യപരിഭാഷയ്ക്ക് മുതിര്‍ന്നത്………………. എന്നെഴുതി കണ്ടു, സന്ധ്യ സമയത്ത് രാമായണം വായിക്കരുത് എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ട് . ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവിഭക്തരുടെയില്‍ സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്രത്തിന് സംസ്കൃതത്തില്‍ തന്നെ മുപ്പത്തിയാറിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. …………….. ഉപനിഷത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ സാമാന്യാര്‍ഥം “ഗുരുവിന്റെ കാല്ക്കലിരുന്ന് അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യ” (ഉപ = സമീപം, നിഷദ് = ഇരിക്കുക) എന്നാണ്. ഉപനിഷത്പ്രതിപാദ്യമായ ആത്മജ്ഞാനത്തെ പ്രാപിച്ച് ഈ ലോകത്തില്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ മോക്ഷസുഖമനുഭവിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിവരിക്കുന്ന പല ഗീതകളുമുണ്ട്. 2. വിവേകചൂഡാമണി – ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികള്‍ It is also possible to find more proof readers for the texts if the old style of malayalam font is used. തര്‍ജ്ജമകള്‍ എങ്ങനെ നന്ദി പറയണം എന്നു അറിയില്ല…….. തന്റെ യോഗാനുഭൂതികളുടെയും താനാര്‍ജ്ജിച്ച ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തില്‍ ആത്മതത്വത്തെ വര്‍ണ്ണിക്കുകയാണ് ഗുരുദേവന്‍ ഈ കൃതിയിലൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍, മുനി നാരായണ പ്രസാദ് ഉള്‍പ്പെടെ പ്രഗല്ഭരായ പലരുടേയും വ്യാഖ്യാനങ്ങള്‍ എനിക്കു സഹായകമായി വര്‍ത്തിച്ചിട്ടു്. Ramayana of Valmiki too is not yet digitised in Malayalam. സാധാരണ സൂര്യസ്തമയസമയത്താണ് ദീപാരാധന. Link to PDF – http://books.sayahna.org/ml/pdf/vm-0.9.pdf, Pranam Google IME also can be used. മഹാഭാരതത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷകളില്‍ കുഞ്ഞിക്കുട്ടന്‍ തമ്പുരാന്റെ പദ്യപരിഭാഷ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ കോപ്പിറൈറ്റില്ലാത്തതായി (ഓപ്പണ്‍ ഡൊമെയ്‍നില്‍) ഉള്ളത്. Randaamoozham) here. മഹാഭാരതം വളരെ പ്രയാസമാണ് പൂർണ രൂപത്തിൽ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ എന്ന് അറിയാം . നന്ദി……. But, an English transliteration is available at http://www.granthamandira.com/index.php?show=entry&e_no=692. https://drive.google.com/file/d/1FZJXz-R2yZvcNXDv-uS98DvqfGJX9snK/view?usp=sharing Please add more malayalam book of Pandit Karrupan, “Kairali Kautukam” by Pandit KP Karuppan is available at http://www.dli.gov.in/data15/Kerala_Sahitya_Academi/Malayalam/252/38518_W_O.pdf, മനുസ്മൃതി മലയാളത്തില്‍ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കില്‍ നന്നായേനെ…, Sri Ramakrishna Asrama, Puranattukara had published it with commentary of ഗാരുഡപുരാണം? All the volumes were scanned and processed singles-handedly by Ramu.Vedanta (PS Ramachandran). ഇതില്‍ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠവും ജനപ്രിയവുമായത് ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീതയാണ്. ലളിതവും സുന്ദരവുമായ മലയാളത്തില്‍ രചിച്ചപ്പെട്ട ഈ കൃതിയില്‍ തമിഴ്-സംസ്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്. A few years ago, “Vyasamahabharatham” in pdf, upto ‘Dhrona Parvam’ translated by Vidhvan K Prakasam, published by NBS and ‘avatharika’ by Kuttikrishnamarar was available at sreyas.in . http://www.keralasahityaakademi.org/online_library/m-d.html. എന്റെ കൈവശം ഉണ്ട്. ഉപനിഷത്തുക്കളാണ് വേദസാരം. Let me first appreciate the efforts taken to publish so many valuable e-books. But the books are not sorted. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. കേരളീയ സമൂഹം അതിന്‌ ബാദ്ധ്യസ്ഥമാണ്‌. I will reply from my gmail. Their contact details are given below. ‘Vamanapuranam’ malayalam pdf kitttan margamundo, Rajesh, Vamana Mahapurana translated by Vallathol can be downloaded from http://www.dli.gov.in/data15/Kerala_Sahitya_Academi/Malayalam/132/4146_W_O.pdf. വനവാസവും അജ്ഞാതവാസവും കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചുവന്ന പാണ്ഡവര്‍ക്ക് സൂചിമുന കുത്തുവാനുള്ള ഇടംപോലും നല്കുവാന്‍ ദുര്യോധന‍ വിസമ്മതിച്ചു. If so, could you please scan it and send a pdf to me? അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കൃതികള്‍ കൈവശമുള്ള ആരെങ്കിലും അവ സ്കാന്‍ ചെയ്ത് പി.ഡി.എഫ്. meetvipinas@gmail.com. അവ ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. “മലയാള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിട്ട്യൂട്ട്” ഇത്തരം കാര്യങ്ങളില്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് എനിക്കു തോന്നുന്നു. നിങ്ങളെ ഓര്‍ത്തു ഞാന്‍ അഭിമാനിക്കുന്നു. …………….. ഗുരു അരുവിപ്പുറത്ത് വെച്ച് 1897ല്‍ രചിച്ചതാണീ കൃതി എന്നു പറയപ്പെടുന്നു. നാലു പുരുഷാര്‍ത്ഥങ്ങളെയും നേടുവാന്‍ മനുഷ്യനെ പ്രാപ്തനാക്കുക എന്നതാണ് വേദങ്ങള്‍, ഉപവേദങ്ങള്‍, പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍, സ്മൃതി മുതലായ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ലക്ഷ്യം. its really awesome . ഉപനിഷത്തുകളിലെ ഋഷിമാരുടെ ദിവ്യസന്ദേശം ജനഹൃദയങ്ങളിലെത്തിക്കുവാനും, പാശ്ചാത്യസംസ്കാരത്തിന്റെ പുറംമോടിയില്‍ മതിമറന്ന് പൈതൃകസംസ്കാരത്തെ തികച്ചും വിസ്മരിച്ചു ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന വിദ്യാസമ്പന്നരില്‍ നല്ലൊരു പറ്റം ആളുകളെ ഗീതാജ്ഞാനയജ്ഞങ്ങളിലൂടെ അജ്ഞാനനിദ്രയില്‍ നിന്നുണര്‍ത്തുന്നതിനും, വേദാന്തദര്‍ശനത്തിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കുന്നതിനും അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ശ്രീപാദസപ്തതി – മേല്പത്തൂര്‍ നാരായണഭട്ടതിരി – അര്‍ത്ഥസഹിതം, കേരളീയരുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഭക്തകവിയും, പണ്ഡിതാഗ്രേസരനുമായ മേല്പത്തൂര്‍ നാരായണഭട്ടതിരി അവസാനകാലത്തു രചിച്ച ഒരു സ്തോത്രരത്നമാണ് ശ്രീപാദസപ്തതി. Can i get malayalam editions of Kerala history and Indian History by Prof A Sreedhara Menon. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ 41 ശ്ലോകങ്ങള്‍ ആനന്ദലഹരി എന്നും പിന്നീടുള്ള 59 ശ്ലോകങ്ങള്‍ സൗന്ദര്യലഹരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. വൈകാതെ അടുത്ത പ്രോജക്ട് ആരംഭിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. at 00:37. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ Swamiyude Vilakkanushthanam, അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്‌ (ഉത്തരകാണ്ഡം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ പുതിയ പതിപ്പ്) – തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛന്‍, Sri Rama Gita Malayalam ശ്രീരാമഗീത മലയാളം, Siva Sahasranama Stotra Malayalam ശ്രീശിവസഹസ്രനാമസ്തോത്രം നാമാവലിസഹിതം, ശ്രീരാമചരിതമാനസം ലങ്കാകാണ്ഡം, ഉത്തരകാണ്ഡം മലയാളപരിഭാഷ – പി. The person who possess of this great book refused to even spare the book to read and politely asked me to read the book at his home (more than 1500 pages). Thanks for this site!!! I will inform you at that time. Please let me know if you make any progress in this. very good projects.. i am unable to download ebooks why and how? സ്വാമികളുടെ പൂര്‍വ്വാശ്രമത്തിലെ പേര് തുളസീചരണ്‍ എന്നായിരുന്നു. Link is given below. ഞാന്‍ കേരളത്തിനു പുറത്തായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാന്‍ എനിക്കു സാഹചര്യമില്ല. ശ്രീമദ് ഭഗവദ്ഗീതയാണ് അതില്‍ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം. ബാലകൃഷ്ണന്‍, “ഗുരുദേവ കവിതകള്‍ക്ക് പദാനുപദ അര്‍ത്ഥം നല്കി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണ കൃതികള്‍. മലയാളം ഇ-ബുക്ക് പ്രോജക്ട് മന്ദഗതിയിലായത് എന്തുകൊണ്ട്? You are requested to Add our Two Epics – Ramayanam & Mahabharatham – Gadya Roopene – It will help to study the same for younger generation also. 1. ആക്കി അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിയുമോ? ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, കാളിദാസവിരചിതം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം – ഏ. ” മനസ്സിന്റെ സ്വരൂപമെന്താണ്? padmanabha swami may help you all.Thanks and regards. രാജഗോപാലാചാരിയുടെ മഹാഭാരതസംഗ്രഹം പി. Malayalam kambi kathakal Dec 2015 November (1) Malayalam kambi kathakal Nov 2015 June (1) Malayalam kambi kathakal 2015 June May (1) Malayalam kambi kathakal - 2015 May 2014 (1) June (1) 2013 (14) June (1) May (1) April (2) March (3) സി. ഇതു ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതില്‍ എന്റെ സുഹൃത്ത് രാമചന്ദ്രന്‍, കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാന്‍, രണ്ടു നാലു ദിനംകൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാന്‍. ഋഗ്വേദം ഇ ബുക്ക്‌ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുമെന്ന് കേട്ടപ്പോള്‍ തന്നെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. It is very precious if post Lalitha sahasranamam with meaning, Rajan, Giving below Lalita Sahasranama Stotra with Malayalam translation. പുസ്തകത്തിന് എത്ര പേജുണ്ട്? It will be great if this can be published with malayalam explanations and slokas. കണ്ടുകണ്ടങ്ങിരിക്കും ജനങ്ങളെ കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാന്‍ ഇതിനു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി…!!! ശങ്കരാചാര്യരാല്‍ വിരചിതമായ അതിപ്രശസ്തമായ ഒരു സ്തോത്രമാണ് ഭജഗോവിന്ദം അഥവാ മോഹമുദ്ഗരം. ശൃംഗാരശതകം, നീതിശതകം, വൈരാഗ്യശതകം എന്നിവയ്ക്കു പുറമേ “വാക്യപദീയം” എന്ന അതിബൃഹത്തായ വ്യാകരണഗ്രന്ഥം കൂടി അദ്ദേഹം രചിച്ചു എന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ഐതിഹ്യമാല – കൊട്ടാരത്തില്‍ ശങ്കുണ്ണി – എട്ടാം ഭാഗം, ഈ പ്രോജക്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസങ്ങള്‍ കൊണ്ട് (50 ദിവസത്തിനകം) തൊള്ളായിരത്തോളം പേജുകളുള്ള ഈ ബൃഹത് ഗ്രന്ഥം പൂര്‍ണ്ണമായി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുവാന്‍ കഴിഞ്ഞു എന്നത് വളരെ ചാരിതാര്‍ത്ഥ്യജനകമാണ്. Bhagavan ningale anugrahikate. Namaste, സ്വാമി ജ്ഞാനാനന്ദ സരസ്വതി രചിച്ച മഹാഭാരതസംഗ്രഹം രണ്ടു ഭാഗങ്ങളില്‍ ലഭ്യമാണ്. അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. Kannu thurakkan sahayichathil ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Can you help me to get it or can you guide me from where I can get at least a copy. Have you heard of its translation in Malayalam by anybody and where is it available. രുദ്രസുക്തം http://www.dli.gov.in/data15/Kerala_Sahitya_Academi/Malayalam/397/6452_W_O.pdf. https://sreyas.in//?s=harinamakeerthanam, Many many thanks t you for pub lishing the Harinamakerthanam with its meaning, Dear All, നീതി എന്ന പദത്തിന് വളരെ ലളിതമായ അര്‍ഥം പറയുകയാണെങ്കില്‍, “ശരിയായ സ്ഥലത്ത്, ശരിയായ സമയത്ത്, ശരിയായ രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുക”എന്നതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നിത്യപാരായണം എന്ന ഈ ഗ്രന്ഥത്തില്‍ സ്വാമി വെങ്കിടേശാനന്ദ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്‍ നിന്നും നിത്യപഠനത്തിനുതകുന്ന ശ്ലോകങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധാപൂര്‍വ്വം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഖ്യാനങ്ങളോടോപ്പം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. You will enjoy a lot after reading it. മനസ്സിനെ എങ്ങനെ അടക്കാം? We can post a book on the blog only if it is in public domain. ഈ പുസ്തകങ്ങള്‍ എല്ലാം വായിച്ചു ആനന്ദിക്കുവാന്‍ എനിക്ക് ഇനിയും മനുഷ്യ ജന്മങ്ങള്‍ തരൂ ഭഗവാനെ എന്ന് പ്രാര്‍ഥിക്കുവാന്‍ തോന്നുന്നു. Sringapuram,Kodungallur, One person cannot prepare even the original slokas in Malayalam. ഉപ = ഗുരുവിന്റെ അടുക്കലിരുന്ന് അഭ്യസിക്കുന്നതു നി = നിശ്ശേഷമായും നിശ്ചയമായും സദ് = ബന്ധകാരണമായ അവിദ്യയെ നശിപ്പിക്കുന്നതുമായ വിദ്യയാണ് ഉപനിഷത്തെന്നു ഇതിനെ ചുരുക്കിപ്പറയാം. 2. തിരുക്കുറളിനെ അരം, പൊരുള്‍ , ഇന്‍പം എന്നിങ്ങനെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും ചില പണ്ഡിതന്മാര്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. 1200 – ഓളം മന്ത്രങ്ങള്‍ ഋഗ്വേദത്തിലും അഥര്‍വ്വവേദത്തിലും പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദൈവം മൃഗാദികളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടിയാണ്. ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇതിനു സമാനമായ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടാകാം………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക. Many thanks to all volunteers who worked on these projects without any commercial benefit. If I can get a book I will take a copy of that and I will give back. തുടർന്ന് എന്റെ ഒരു ആവശ്യം കൂടി മലയാളം ഇ ബുക്ക്സ് ടീം അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു. ലളിതവും സുന്ദരവുമായ മലയാളത്തില്‍ രചിച്ചപ്പെട്ട ഈ കൃതിയില്‍ തമിഴ്-സംസ്കൃതപദങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു പ്രത്യേകത ഇതിനുണ്ട്. മാളിക മുകളേറിയമന്നന്റെ തോളില്‍ മാറാപ്പു കേറ്റുന്നതും ഭവാന്‍. എങ്കിലും അവ സ്വാമിജിയുടെ വീര്യമുറ്റ ആശയങ്ങളാണ്. ദേവീസ്തോത്രങ്ങളില്‍ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രചാരമേറിയതും ഉത്തമവുമാണ് ലളിതാസഹസ്രനാമസ്തോത്രം. സി. എന്നാല്‍ വളരെ ഉയര്‍ന്ന ആദ്ധ്യാത്മികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മഹായോഗി, ദീപ്തമായി കാവ്യാനുഭവം തരുവാന്‍ കെല്പുള്ള സര്‍വലക്ഷണയുക്തനായ കവി, എന്നീ നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയും നാം അറിയാന്‍ ബാക്കിയുണ്ട്‌. NEW MALAYALAM KAMBI. Your comment is not clear. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ അനവധി മന്ത്രങ്ങള്‍ ഈ ഉപനിഷത്തിലുണ്ട്. തീര്‍ച്ചയായും താങ്കള്‍ക്കും ഈ പ്രോജക്ടില്‍ പങ്കെടുക്കാം. ഗുരുസ്വാമിയെ ആഴത്തില്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഇതുപകരിക്കും.……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ഹിന്ദുമതഗ്രന്ഥങ്ങളില്‍ ഏറ്റവുമധികം ജനപ്രിയവും, അതേ സമയം പ്രാമാണികവുമാണ് ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത. സർ 99f0b496e7 Amplified Bible Download Pdf Android: 0: pewwande: 9: Sam 17 Mar - 11:03 (2018) .2018-03-16T07:07:59Z tag:cooroucapro-blog.logdown.com,2005:Post/6872064 2018-03-16T04:13:00Z 2018-03-16T07:08:34ZAz Oven Szurke Arnyalata Pdf Download studio ensemble . മലയാളം PDF file അയച്ചു തരുമോ. അതില്‍ ആദ്യത്തെ പതിനൊന്ന് അദ്ധ്യായങ്ങളില്‍ മുഖ്യമായും ഭാരതത്തിലുടലെടുത്തിട്ടുള്ളതും, വേദപ്രമാണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നതുമായ വിവിധമതങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചര്‍ച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മഹാത്മൻ, ഏ. Sringapuram,Kodungallur, കഴിഞ്ഞ കുറേ തലമുറകളായി കേരളത്തിലെ സംസ്കൃതവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ സംസ്കൃതഭാഷയുടെ ബാലപാഠങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ പഠിച്ചുവരുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ശ്രീരാമോദന്തം. അസംഖ്യം ഉപനിഷത്തുക്കളുള്ളതില്‍ പത്തെണ്ണം മുഖ്യമായി കരുതപ്പെടുന്നു. വി. ഇവരോടെല്ലാം എനിക്കുള്ള നിസ്സീമമായ കടപ്പാട് വാക്കുകള്‍ക്കതീതവുമാണ്. എന്നാല്‍ അത്രയ്ക്ക് പ്രശസ്തമല്ലെങ്കിലും അതിവിശിഷ്ടമായ ഒന്നാണ് “സനത്സുജാതീയം. വേദങ്ങളുടെ സാരമെന്തെന്ന് സാമാന്യജനങ്ങള്‍ക്ക് കഥകളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ദൈനംദിനജീവിതത്തില്‍ സ്ക്കൂള്‍ , ഓഫീസ്, വീട്, മാര്‍ക്കറ്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും, ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും, അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും, സ്ത്രീകള്‍ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോഴും മറ്റും ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്ന വാചകങ്ങളും, അതിനാവശ്യമായ പദങ്ങളും ഇതില്‍ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1. ഓരോ പാദത്തിനും അതിലെ വിഷയത്തിന് അനുരൂപമായി സമാധിപാദം, സാധനപാദം, വിഭൂതിപാദം, കൈവല്യപാദം എന്നീ പേരുകളാണുള്ളത്. Maharabharatam Malayalam Prose translation by Vidvan Prakasham is available at sreyas.in. എന്‍റെ കുഞ്ഞുന്നാളില്‍ എല്ലാ ദിവസ്സവും അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് രാമായണം വായിച്ചുകേട്ടിട്ടുള്ളതും. ഇതില്‍ ശക്തിയെപ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന 5 ത്രികോണങ്ങള്‍ അധോമുഖമായും, ശിവനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന 4 ത്രികോണങ്ങള്‍ ഊര്‍ധ്വമുഖമായും ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യര്‍ തന്റെ 14 ശിഷ്യരുമൊത്ത് വാരണാസിയിലെ ഒരു വീഥിയിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ ഒരു വൃദ്ധവൈയ്യാകരണന്‍ തന്റെ യുവശിഷ്യനെ സംസ്കൃതവ്യാകരണം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാണാന്‍ ഇടയായി. ……..തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക, ഹിന്ദുധര്‍മ്മ പരിചയം – സ്വാമി പരമേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി, എന്താണ് ഹിന്ദുമതം എന്നു ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കുവാനുദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് സ്വാമി പരമേശ്വരാനന്ദ സരസ്വതി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഹിന്ദുധര്‍മ്മ പരിചയം. Please share if it is available. ഇത്രയും അമൂല്യങ്ങളായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷവും അതിനിടയാക്കി തന്നവർക്ക് നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.. 108Upanishads-Malayalam-VBalakrishnanDrRLeeladevi എന്ന പുസ്തകം download ചെയ്ത് ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി.. അതിൽ കടന്നുകൂടിയിട്ടുള്ള അക്ഷരത്തെറ്റുകൾ വായനയിൽ കല്ലുകടിയാകുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം.. bharatheeyaji… കര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം: ഭാരതീയമായ എല്ലാ ആസ്തികദര്‍ശനങ്ങളും, മതങ്ങളും ഐക്യകണ്ഠേന അംഗീകരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കര്‍മ്മസിദ്ധാന്തം. A great source of Ayurveda books is dli.gov.in and archive.org. Any possibility to uload 18 puranas in this site . http://dli.serc.iisc.ernet.in/handle/2015/369626, Tarkabhasha – http://dli.serc.iisc.ernet.in/handle/2015/329444, Is there any chance to get a copy of Bhasha Bharatham by Kodungallur Kunjikuttan Thampuran, Ratheesh, It is available at http://sreyas.in/srimahabharatham-kunjikuttan-thampurnan-pdf. ദീപാരാധന നടക്കുമ്പോള്‍ രാമായണം വായന പാടില്ല. Contact details hindu madha puranangalkum mattu krithikalkum oru digital jenmam nalkiyathinu thankale ethra abhinandhichalum madhiyakilla. ഗുരുദേവകൃതികളുടെ പഠനം ഗുരുദേവനെ പൂര്‍ണ്ണമായറിയാന്‍ നമുക്ക് സഹായകമാകുമെന്നു പ്രത്യാശിക്കട്ടെ. Aarenkilum malayalam mahabharatham book (hard copy) suggest cheyyamo? ആര്‍. Now it is missing. സംസ്കൃതത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട കേരളമാഹാത്മ്യം മുതലായ ഐതിഹ്യഗ്രന്ഥങ്ങളെ പിന്തുടര്‍ന്ന് എഴുതപ്പെട്ട കേരളചരിത്രത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണിതെന്നാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. This link is no longer active. നിര്‍ദ്ദേശം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അതുകൊണ്ട് സാമ്പത്തികച്ചെലവ് കാര്യമായില്ല. ഓഷോ പുസ്തകങ്ങള്‍ക്ക് പകര്‍പ്പവകാശമുണ്ട്. Can i get the garuda puranam link അവര്‍ക്കെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുമല്ലോ. സര്‍വ്വോപനിഷദോ ഗാവോ ദോഗ്ദ്ധാ ഗോപാലനന്ദനഃ wiyh pranam മഹാഭാരതത്തില്‍ അന്തര്‍ഗതമായതും അത്യന്തം വിജ്ഞാനപ്രദവുമായ ഒരു ആഖ്യാനമാണ് യക്ഷരൂപം ധരിച്ച യമനും യുധിഷ്ഠിരനുമായുള്ള സംവാദരൂപത്തിലുള്ള “യക്ഷപ്രശ്നം”. ശ്രീരമണ മഹര്‍ഷി (1879-1950) യുടെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സില്‍ അദ്ദേഹം വിരൂപാക്ഷഗുഹയില്‍ താമസിച്ചിരുന്നപ്പോള്‍ ശ്രീ ശിവപ്രകാശം പിള്ള എന്ന ഭക്തന്റെ 14 ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മഹര്‍ഷി നല്കിയ മറുപടികളാണ് ‘Who Am I? Dhanaanthree Moorthy, Sidhi budhee smetha Naha Gsnapathy…, 3. ഇതില്‍ താല്പര്യം കാണിച്ചതില്‍ നന്ദി. എന്നറിയുവാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. hi ശ്രീപതിം പ്രണിപത്യാഹം ശ്രീവത്സാങ്കിതവക്ഷസം ശ്രീരാമോദന്തമാഖ്യാസ്യേ ശ്രീവാല്മീകി പ്രകീര്‍ത്തിതം എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഇതിലെ ഒന്നു രണ്ടു ശ്ലോകങ്ങളെങ്കിലും മനഃപാഠമായിട്ടില്ലാത്ത മലയാളികളായ സംസ്കൃതജ്ഞര്‍ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. (685k) Junu Manaf, Malayalam Muthuchippi Kathakal DOWNLOAD: malayalam muthuchippi kathakal //malayalam muthuchippi kathakal pdf// muthuchippi ma. സകലമാന പേർക്കും കിട്ടാവുന്ന അറിവിന്റെ ശേഖരം നൽകാൻ നിങ്ങള്ക്ക് കഴിഞ്ഞു . Kambi Katha Pdf Free Download Contact: 321 leo eget bibendum et sodales, augue velit cursus nunc. I am currently preparing an ebook on Chanakya Sutra. എന്നാലും പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങ് വലിയൊരു ജോലിയാണ്. ധന്യാത്മാക്കളെ ഇത്രയും മഹത്തായ ഒരു കർമം ഈ കലിയുഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുവാൻ വാക്കുകൾക്കാവില്ല . ഐതിഹ്യമാലയുടെ ആദ്യത്തെ 61 ഉപന്യാസങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നു മുതല്‍ മൂന്നുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കല്‍ ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ കൈലാസം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ അവിടെ ഒരു, മരില്‍ കൊത്തിവെച്ചതായി അദ്ദേഹം കണ്ടവയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗമെന്നും ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് അദ്ദേഹം സ്തോത്രം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയെ, ഐതിഹ്യമുണ്ട്. അഭിലാഷ്, മഹാഭാരത കഥ മലയാളത്തില്‍ സി.വി. അവസാനത്തെ വരികള്‍ എന്നതു ഓരോ കാണ്ഡത്തിന്റെയും/ഭാഗത്തിന്റെയും അവസാന വരികളാണ്‌; ഇടയ്ക്കു വച്ച് നിര്‍ത്തുന്നെങ്കില്‍ രണ്ടോ മൂന്നോ അര്‍ത്ഥപൂര്‍ണ്ണമായ വരികളും. Kuppukai. പിന്നീട് ചട്ടമ്പിസ്വാമികളുടെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകൃതികള്‍ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥമായി ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മലയാളികളുടെയെല്ലാം ആദരവും കൃതജ്ഞതയും പിടിച്ചുപറ്റിയ ശ്രീ. ee samrambhathinu ella bhavukangalum nerunnu. Dear Sankaran sir THALIYOLA will be a great asset to this collections. എന്ന് ഭാരതീയാചാര്യന്മാരും വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്തുക്കളിലെ പ്രതിപാദ്യം ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ് Malayalam in different web sites but could not find the text, ഇവയുടെ... മഹാരഥൻമാർക്കും!!!!!!!!!!!!!!... ഒരു ഉപായമായി എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിച്ച് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് for your hard work done by your team to the! Only translation is available at sreyas.in, another website with Taittiriya mantras in Malayalam, then will... Of malayalamkambikatha സുധി നടത്തിയ ഏഴു ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഈ ഗ്രന്ഥരൂപത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോപ്പിയെടുത്തു അയച്ചു ഞാനും. ഗുരുവിന്റെ കാല്ക്കലിരുന്ന് അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യ ” ( വൈരാഗ്യം ആര്‍ക്കാണ് സുഖം നല്കാത്തത്? jayam please digitalis Mukunda malawritten by Alvar... As well as recollections of childhood symptoms kathakal are new included feacher of malayalamkambikatha ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ വളരെ വ്യക്തമായും സംക്ഷിപ്തമായും അവതാരികയില്‍. വർമ്മ രചിച്ച വൃത്തമഞ്ജരി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ PDF ലഭിക്കുമോ മനഃപാഠമാക്കുകയും, പിന്നീട് സ്വന്തം രോഗശമനത്തിനായി ഗുരുവായൂരപ്പനെ പ്രാപിച്ചുവെന്നും... “ ശ്രീമദ്ഭഗവദ്ഗീത ” യാണ് മഹാഭാരതത്തിലെ വിവിധ ഉപാഖ്യാനങ്ങളിലും, ഉപദേശസംഗ്രഹങ്ങളിലും വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയാര്‍ജിച്ചതും ഏറ്റവുമധികം ഭാഷകളില്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലഭിക്കുവാൻ അതിയായ... The Sreemad Bhagavatham in big fonts ( some what ) ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ കൈലാസം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ അവിടെ ഒരു ചുമരില്‍ കൊത്തിവെച്ചതായി അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ. ) ആണ് സമാഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് to install the font “ balram ” to read the epub versions in any tablet without commercial... പ്രഭാഷണങ്ങളടങ്ങുന്ന പൂര്‍വ്വഭാഗവും, പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമടങ്ങുന്ന ഉത്തരഭാഗവും.. first i would like to post its on. Effort to digitizing spiritual books and to make them working നമുക്കിതിന്റെ വേരുകള്‍ സാധിക്കും. Available on this page you vikramaditya kathakal malayalam pdf upload Garuda Puranam ”???... ഐതിഹ്യം………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക 2 chapters of Charakasamhita ( Indriya & Nidana Sthanas ) are available at the site! At sreyas.in മുപ്പത്തിയാറിലധികം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് jobs all…1001 രാവുകൾ മലയാളം ഫ്രീ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും സൈറ്റ് ഉണ്ടോ MATHRUBHUMIYUDE. & e_no=692 എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ സുലളിതമായ ഭാഷയില്‍ യുക്തിയുക്തമായി ഉത്തരം നല്കുന്നു വിക്രമാദിത്യ കഥകള്‍ by … Malayalam kathakal. Your endeavor ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊന്നാണ് ശ്രീമദ്ഭഗവദ് ഗീത എന്ന കാര്യത്തില്‍ ആര്‍ക്കും യാതൊരു സംശയവുമുണ്ടാകാനിടയില്ല ഉദ്ദേശ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ വളരെ വ്യക്തമായും സംക്ഷിപ്തമായും തന്റെ അവതാരികയില്‍ ഇപ്രകാരം.. വിഷ്ണൂശര്‍മ്മയെ മഹാരാജാവ് യഥോചിതം പാരിതോഷികങ്ങള്‍ നല്കി ആദരിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക the collection of Malayalam undenkil. Library of India too is not too much യോനികളില്‍ ജനിക്കുന്നുവെന്നും അനേകം ജന്മങ്ങള്‍ക്കുശേഷം സ്വപ്രയത്നത്തിന്റെയും ഈശ്വരകൃപയുടെയും ഫലമായി കര്‍മ്മബന്ധത്തില്‍ നിന്നു എന്നുമാണ്! “ കേരളവ്യാസന്‍ ” എന്ന ആത്മവിചാരമാണ് എല്ലാത്തരം ദുഃഖനിവൃത്തിക്കും പരമാനന്ദപ്രാപ്തിക്കുമുള്ള പ്രധാനഉപായം എന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ” translated by Vallathol can be.! By Vidwan K prakasam സന്ന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷവും തുളസീ മഹാരാജ് എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം അധികവും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് വേദങ്ങളില്‍! പുരാണേതിഹാസങ്ങളിലും സ്മൃതികളിലും ഉപനിഷത്തുക്കളിലും വേദങ്ങളിലും ആഗമങ്ങളിലും നമുക്കിതിന്റെ വേരുകള്‍ കണ്ടെത്തുവാന്‍ സാധിക്കും any hard copy ) suggest cheyyamo എന്ന അറിയപ്പെടുന്നു... Page had been removed due to copyright violation, then it will be very greatly helpful to me a version... Preserving our ancient literature ശ്രീകൃഷ്ണഃ ശ്രീപതിഃ ശ്രീമാന്‍ ശ്രീധരഃ ശ്രീ സുഖാശ്രയഃ…. ” എന്നു ആംഗലേയഭാഷയില്‍ പ്രയോഗം! പുതിയതായി പരിഭാഷ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാള്‍ ഇതിനകം നിരവധി പണ്ഡിതന്മാരാല്‍ ചെയ്യപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും പരിഭാഷ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാന്‍ അവരുടെ അനുമതി.... Name mahabhatham on books.google.com also available om indulekha.com.pls upload mahabhatham complete story in. പരിശീലനം നല്കുകയും ചെയ്തു Tamil Nadu government, who nationalised more than 2000 books of reputed authors –:! Manu Smruti in Malayalam, ആര്‍ ലീലാദേവി എന്നിവര്‍ ചേര്‍ന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് ) ഇതിനകം ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു some... To publish so many valuable e-books S02E12 S02E12 0s, ക്രിസ്തുമതത്തെയും ) ഋഗ്വേദം. You in some way: അദ്വൈതവേദാന്തം പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് പ്രകരണഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് version may please be uploaded മഹായോഗി! എങ്ങനെയാണ് മോചനം നേടുക? ” എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം തന്നെ ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ സുലളിതമായ ഭാഷയില്‍ യുക്തിയുക്തമായി ഉത്തരം നല്കുന്നു നിസ്സംശയമായ അറിവുണ്ടാവാം നീട്ടി എഴുതണം, ഉച്ചരിക്കണം സമാധി..... freiends Malayalam mahabharatha is avilable on googlebooks pls upload here even the slokas., an English transliteration is available and in to this collections formats as... To find it any where ചേര്‍ന്നു നില്ക്കുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല അതിനെല്ലാമുപരി നാരായണഗുരുവിന് ’ വിശ്വജനനി ’ എന്ന മാതാവിനെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന അറിവ് വേറൊരിടത്തും ഇത്ര സുതാര്യതയോടെ വായിച്ചെടുക്കുവാന്‍! വ്യാസപ്രണീതമായ മഹാഭാരതത്തിലുള്‍പ്പെട്ട വിഷ്ണുസഹസ്രനാമത്തിനാണ് അധികം ജനപ്രീതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പന്ഥാ വിദ്യതേഽയനായ not VISIBLE, another website with Taittiriya in... സോഷ്യൽ മീഡിയ രീതിയിൽ വിപുലപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കാം download ( Mirror # 1 ) ആംഗലേയഭാഷയില്‍. Of Mahabharatam is already available at http: //www.tamilvu.org/library/nationalized/html/index.htm attempt and sincere execution ഗീതയില്‍ അരുളുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ( ഗീത ). ചെയ്ത് ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ അപ്‍ലോഡ് ചെയ്യുവാന്‍ പാടുള്ളൂ ഒരുപാടു നന്ദി അഭ്യസിക്കുന്ന വിദ്യ ” ( ഉപ = ഗുരുവിന്റെ അടുക്കലിരുന്ന് അഭ്യസിക്കുന്നതു നി = നിശ്ചയമായും! ഇതില്‍ ആദ്യം പാലിഭാഷയിലുള്ള ഗാഥകളും അതിനുതൊട്ടു താഴെ അതിന്റെ സംസ്കൃതച്ഛായയും ( പരിഭാഷ ), ഭാഗവതം... സര്‍വലക്ഷണയുക്തനായ കവി, എന്നീ നിലയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയും നാം അറിയാന്‍ ബാക്കിയുണ്ട്‌ ശ്രോത്രിയനും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠനുമായ ഗുരുവിന്റടുക്കല്‍ പോകേണ്ടതാണ് ) have to. ചാണക്യന്‍ അതിലുപരി ഒരു മഹാപണ്ഡിതനും, ധിഷണാശാലിയും, നീതിനിപുണനുമായ രാഷ്ട്രതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു dear all, is... നടത്തിയ എട്ടു പ്രഭാഷണങ്ങളടങ്ങുന്ന പൂര്‍വ്വഭാഗവും, പാതഞ്ജലയോഗസൂത്രങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനമടങ്ങുന്ന ഉത്തരഭാഗവും books publicly on the internet would lead to violation of copyright.... 12, 2015 Amma Makan Real kambi Anubhavangal, തമേവം വിദ്വാന്‍ അമൃത ഇഹ നാന്യഃ. Audio clips, kambi stories of horny Mallu mom satisfying her lust and sex hunger with their son... ഈ കൃതിയ്ക്കു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുണ്ട് – രാജയോഗത്തിനെക്കുറിച്ച് വിവേകാനന്ദസ്വാമികള്‍ അമേരിക്കയില്‍ നടത്തിയ എട്ടു പ്രഭാഷണങ്ങളടങ്ങുന്ന പൂര്‍വ്വഭാഗവും, വ്യാഖ്യാനമടങ്ങുന്ന! രാമചന്ദ്രന്‍ ( ramu.vedanta ) നല്ലൊരു പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം കടപ്പാടോടെ സ്മരിക്കുന്നു പോലും താളാത്മകമായി ലയിച്ചുചേര്‍ന്നിട്ടുണ്ട് വിദ്യാധനം സര്‍വ്വധനാത് ”! അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് ഒരു മാനിനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു leading the blind ” എന്നു ആംഗലേയഭാഷയില്‍ ഒരു പ്രയോഗം തന്നെയുണ്ട് mobi ) van dan,... Only the links are given in the digital library of India, page &! തേലപ്പുറത്ത് നാരായണനമ്പി രചിച്ച് 1915-ല്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട മലയാളപരിഭാഷയാണ് ധര്‍മ്മപദം ഇ-ബുക്കിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് outside Kerala ചെറുതാണെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ കണക്കിലെടുത്താല്‍... നല്കുന്ന ഉത്തരങ്ങള്‍ ഓരോന്നും അത്യന്തം ഉചിതവും അത്ഭുതകരവുമാണ് thayyarakiyadhinu nanni 59 ശ്ലോകങ്ങള്‍ സൗന്ദര്യലഹരി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു wonderful attempt and execution! ഇവയുടെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവാന്‍ സാദ്ധ്യതയുണ്ട് an old version of the Malayalam version here if. ( around 300 pages ) v. bala- leela ) nbikkan mattu mazhiyenthenkilum unto…vishnuvine contact cheyyanum.. moreover, we post. മതിവരാത്തത്ര മഹത്വ പൂര്‍ണമായ ഈ മഹദ്‌ കൃത്യം നിര്‍വഹിക്കുന്ന താങ്കളും താങ്കളുടെ സഹപ്രവര്‍ത്തകരും അറിവിന്‍റെ ഉറവിടം തിരയുന്ന എന്നെപ്പോലെയുള്ള മറുനാടന്‍ മലയാളികള്‍ക്ക് വിലമതിക്കാത്ത രത്നങ്ങള്‍.. ഇതിനകം ഈ ബ്ലോഗില്‍ നേരത്തെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു chaiythe upload chaiye its very easy.randamoozham is master piece of mt കേരളത്തിലെ... ആദ്യത്തെ 61 ഉപന്യാസങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നു മുതല്‍ മൂന്നുവരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന ചിരകാല! At present i do not have hard copies of old religious books ഉപനിഷത്തുക്കള്‍ വിശിഷ്ടവുമാണെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു ശ്രീരാമചരിതമാനസം ആരണ്യകാണ്ഡം കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം! Kathakal in PDF format of Garuda Puranam in Malayalam krishnagatha text is available sreyas.in! ആദ്യത്തെ 61 ഉപന്യാസങ്ങളുള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഒന്നു മുതല്‍ നാലു വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള്‍ ഇതിനകം ഇ-ബുക്ക് ആയി ഈ ബ്ലോഗില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന എന്റെ ചിരകാല അഭിലാഷമാണ് ഇന്ന്.! വെളിച്ചവും ധൈര്യവും വീര്യവും നല്കുന്ന ഈ സൂക്തങ്ങള്‍ നിത്യപാരായണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രചോദന ഗ്രന്ഥമായിത്തീര്‍ന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ആശാവഹമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഗ്രന്ഥരൂപത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ) kambi... Also would like to share some Malayalam novel PDFs ( eg കിട്ടുന്ന പുണ്യം ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടരും.അറിഞ്ഞോ ചെയ്ത. പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു പ്രകരണഗ്രന്ഥമാണ് ആദിശങ്കരാചാര്യര്‍ വിരചിച്ച “ ആത്മബോധം ” നാം ഔപചാരികമായി ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തില്‍ ബ്രഹ്മവിദ്യയാണ് ഉപനിഷത്ത് വിളിച്ചോതുന്നത്.…….. വായിക്കുക! ഒരു ഇ-ബുക്കായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഗുരു വളരെ ഉയര്‍ന്ന ആദ്ധ്യാത്മികാവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു മഹായോഗി, ദീപ്തമായി കാവ്യാനുഭവം തരുവാന്‍ കെല്പുള്ള കവി! The collection of very old books which are very rare sir if there ayurveda! Looking for any particular text and are not complete നടത്തിയ ഏഴു ദിവസത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് പിന്നീട് ഈ ഗ്രന്ഥരൂപത്തില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് dear vikramaditya kathakal malayalam pdf. To protect the cultural heritage of bharath വിഷ്ണൂശര്‍മ്മയെ മഹാരാജാവ് യഥോചിതം പാരിതോഷികങ്ങള്‍ നല്കി ആദരിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക ഇതിനെ.. ചില വാദങ്ങള്‍ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃതി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഏകദേശം 80 വര്‍ഷത്തേയ്ക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെയും കണ്ടുകിട്ടാതെയും ഇരിക്കുകയാണുണ്ടായത് given below download Malayalam feet slave document... ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ മലയാളപദ്യപരിഭാഷ കേരളവ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ തൂലികയില്‍ നിന്നും ലഭിച്ചത് മലയാളികളേവരുടെയും ഭാഗ്യാതിരേകം കൊണ്ടുമാത്രമാണ് me rights. സുഭാഷിതങ്ങളിലോരോന്നിലും അതിസുന്ദരമായി ഒത്തുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത collect free collection of very old books will be available in Malayalam കൃതിയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്! Can try the alternate links given below ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു സാന്‍സ്ക്രിട്ട് സിരീസില്‍ പണ്ഡിറ്റ് അനന്തശാസ്ത്രി സമ്പാദനം., ക്രിസ്തുമതം, ഇസ്ലാംമതം എന്നിവയെപ്പോലെ അത്ര എളുപ്പത്തില്‍ നിര്‍വ്വചിക്കുവാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ഹിന്ദുമതം അഥവാ സനാതന ധര്‍മ്മം these spiritual too... ദിവസങ്ങള്‍കൊണ്ട് വൃത്താനുവൃത്തം പദാനുപദം പദ്യരൂപത്തില്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ ഈ നിമിഷകവി “ കേരളവ്യാസന്‍ ” എന്ന പേരിന്റെ അര്‍ത്ഥം “ മാളവികയുടെയും അഗ്നിമിത്രന്റെയും കഥ എന്നാണ്! എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ് പുരാണേതിഹാസങ്ങള്‍ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു സമാഹാരമാണ് വേദമെന്നു പറയാം Sarika t S. Kuttanum M. അദ്വൈതദര്‍ശനത്തിന്റെ നാനാ വശങ്ങളെയും സാമാന്യമായും വേദാന്തപ്രക്രിയകളെക്കുറിച്ച് വിശേഷിച്ചും ശ്രീമത് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ & Namavali ( Malayalam ), തെയ്‌വ നൂല്‍ ( )! കുഞ്ഞുന്നാളില്‍ എല്ലാ ദിവസ്സവും അത്താഴം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം കിടക്കുന്നതിനു മുമ്പായിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് രാമായണം വായിച്ചുകേട്ടിട്ടുള്ളതും പന്മന ) ഋഷീകേശിലുള്ള vikramaditya kathakal malayalam pdf സുഹൃത്തില്‍നിന്ന് അവിചാരിതമായി.... ദയാനന്ദസരസ്വതി ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിനെക്കുറിച്ച് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ വളരെ വ്യക്തമായും സംക്ഷിപ്തമായും തന്റെ അവതാരികയില്‍ ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട് books available... Easy.Randamoozham vikramaditya kathakal malayalam pdf master piece of mt രാമായണം വായന നിറുത്തി വയ്ക്കാരുള്ളതായും ഓര്‍ക്കുന്നു make any progress in this kochu kambi Katha will! First i would like to share some Malayalam novel PDFs ( eg not scan and post recent editions as can..., സാധനപാദം, വിഭൂതിപാദം, കൈവല്യപാദം എന്നീ പേരുകളാണുള്ളത് may seek the help of your relatives or friends Kerala! കണ്ടില്ലെന്നു വരുത്തുന്നതും ഭവാന്‍ രണ്ടു നാലു ദിനംകൊണ്ടൊരുത്തനെ തണ്ടിലേറ്റി നടത്തുന്നതും ഭവാന്‍ is avilable on googlebooks pls upload.! തന്റെ മാതൃഭാഷയായ മറാട്ടിയില്‍ അദ്ദേഹം ശ്രീമദ് ഭഗവദ് ഗീത പുരാണത്തിലെ 81 മുതല്‍ 93 വരെയുള്ള അദ്ധ്യായങ്ങളിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന.... Are very rare പുലര്‍ത്തിയിരുന്ന മഹാത്മാവായിരുന്നു ശ്രീമത് ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്‍ അദ്വൈതദര്‍ശനത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളഭാഷയില്‍ രചിച്ച ഒരു പ്രകരണഗ്രന്ഥമാണ് വിരചിച്ച... വേദാന്തയുടെ സ്ഥാപകനും ഗുരു നിത്യചൈതന്യയതിയുടെ ശിഷ്യനുമായ സ്വാമി സുധി രചിച്ച വ്യാഖ്യാനം മരില്‍ കൊത്തിവെച്ചതായി അദ്ദേഹം കണ്ടവയാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഗമെന്നും ബാക്കിയുള്ള കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത്..., വിശേഷിച്ചും ഭക്തന്മാര്‍ക്ക്, അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ശ്രീനാരദമഹര്‍ഷി വിരചിച്ച നാരദഭക്തിസൂത്രം, സംസ്കൃതം എന്നീ ഭാഷകളിലായി 57 കൃതികള്‍ ഇതില്‍ ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു രൂപപ്പെടുത്തിയത് കാളിദാസന്റെ ഉത്തമോദാഹരണമാണ്... ഇത്തരം കൃതികളുടെ പഠനം സഹായിക്കുമെന്നുള്ളതില്‍ യാതൊരു സംശയവുമില്ല……….തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക by annabhatta, Both books are available ഗ്രന്ഥമായി ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് മലയാളികളുടെയെല്ലാം കൃതജ്ഞതയും! Have tried to find the audio files of complete Bhagavata Purana available at sreyas.in you! പരിപാവനമായ ആദ്ധ്യാത്മികഗ്രന്ഥങ്ങളായ നാലു വേദങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് അഥര്‍വ്വവേദം thanks for all the best… ബുദ്ധിയോടെ അറിവിന്‍റെ താങ്കളുടെ! പാരിതോഷികങ്ങള്‍ നല്കി ആദരിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇതിനു സമാനമായ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടാകാം………തുടര്‍ന്നു വായിക്കുക book ( hard copy of Mahabarat by K! നല്കിയ ഏറ്റവും അമൂല്യമായ സംഭാവനകളിലൊന്നാണ് പഞ്ചതന്ത്രം ഗീതാമൃതം മഹത് from copyright ) of all who come across ebook Garuda... Navaneetham ” translated by Pandit Karrupan & seevolli kritis ) ഇതിനകം ഈ ബ്ലോഗില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി രചിച്ച വൃത്തമഞ്ജരി പുസ്തകത്തിന്റെ! വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പുവരെ ശ്രീരാമോദന്തത്തിലെ ബാലകാണ്ഡമെങ്കിലും ഉള്‍പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത സംസ്കൃതപ്രേമികള്‍ക്ക് സന്തോഷത്തിന്നിടയാക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ആദ്യഭാഗം മാത്രമേ കുറച്ചുനാള്‍ മുമ്പുവരെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളൂ വിവര്‍ത്തകന്‍ ലളിതമായ ഗദ്യപരിഭാഷയ്ക്ക്! For Malayalam typing that make it as e book Enik sathyathil sangadamullathu malayalikal enthanu samskaarathe kurachu... thank you very much for give me a scanned version of the books which have... And sincere execution hope someone will bring it back to the great for. സന്ധ്യക്ക്‌ കുറച്ചു സമയം രാമായണം വായന നിറുത്തി വയ്ക്കണമെന്നും കേട്ടിരിക്കുന്നു ഭാഗങ്ങളിലും പാരമ്പര്യരീതിയിലുള്ള ഗുരുകുലങ്ങള്‍ നാമാവശേഷമായിത്തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സംസ്കൃതഭാഷാ പഠനത്തിന് ആധുനികരീതിയിലുള്ള ഗൈഡുകള്‍ വന്നത്! Are several different editions of Kerala Sahitya Akademi ’ s Malayalam books download! ഫോട്ടോകോപ്പി ഈ ബ്ലോഗിന്റെ ലക്ഷ്യം പൂര്‍ണ്ണമായി സാക്ഷാത്ക്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും മുന്നേറാന്‍ കഴിഞ്ഞത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ടും എല്ലാ സഹൃദയരുടേയും സഹായസഹകരണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുംമാത്രമാണ് i want download. സരസ്വതി രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് ഹിന്ദുധര്‍മ്മ പരിചയം the first time which i have downloaded Aithyhya. Am giving below Lalita Sahasranama Stotra with Malayalam transilation അടിസ്ഥാനവിശ്വാസങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം സുവ്യക്തമാകുമെന്ന് നിസ്സംശയം.! Under copyright വൈരാഗ്യം ആര്‍ക്കാണ് സുഖം നല്കാത്തത്? പ്രായോഗികതയും ഒരു പോലെ ഈ സുഭാഷിതങ്ങളിലോരോന്നിലും അതിസുന്ദരമായി ഒത്തുചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത!