Добре дошли на страницата
на трансгранична екопътека


Изграждане на рекреационен парк, Туристически информационен център, обновяване на съществуваща еко-пътека, информационна инфраструктура, която ще обслужва нуждите на Туристическия информационен център
Снимка 4
Снимка 3
Снимка 2
Снимка 1
Снимка на деня
Времето
Този уеб сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата за трансгранично сътрудничество CCI No 2007CB16IPO006. Съдържанието на уеб сайта е отговорност единствено на община Трън и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
2019 © cb-ecotrail.com | Всички права запазени